הבניה חברתית של נכות

הבניה חברתית של נכות כבר בפרקים קודמים ראינו שהיחס לנכות נובע לא רק מהעיוות הגופני ; הוא מושפע גם מהרעיונות על הנכות , מהמשמעויות שמייחסים לה ומהאיום הטמון בה , כאשר אלה אינם מתאימים בהכרח 'למציאות האובייקטיבית , ' או ' למה שהרופאים אומרים . ' המשמעויות והמטאפורות המיוחסות לנכות אינן אינטרינזיות לה . הן מעבר לנכות עצמה . ראינו שאנשים מגיבים לפרשנות ולתדמיות שהם מייחסים למחלות , ולא רק למאפיינים האובייקטיביים של המחלות . הפרשנות שהם נותנים לנכות הפיזית מסייעת למקם את הנכה בגבולות מסוימים מבחינה קוגניטיבית , כ 'אדם ' או 'לא ארם . ' כבר הצבענו על קיומו של מכנה משותף לתפיסת הנכות כאשר השוני האינדיווידואלי מתבטא בצורה ולא במהות . דהיינו , קיימת הבניה חברתית ולא רק אינדיווידואלית של הנכות . הספרות המקצועית דנה בסוגיות אלה . ציון דרך חשוב בהתעניינות בהבניה חברתית של נכות הוא ספרו של גופמן "סטיגמה , " וההבחנה בסוציולוגיה של הרפואה בין התהליכים הפיזיולוגיים של המחלה ( DISEASE ) ובין המחלה כקונסטרוקט חברתי . ( ILLNESS ) להלן נראה שהאופן שהורים מבנים את הנכות של ילדם מתבטא במיקומו הממשי בבית . נר...  אל הספר
ספרית פועלים