פרק ה הבניה חברתית של בית: מקרה של נכות - התנהגות טריטוריאלית כלפי הילד החריג בתוך כותלי הבית

פרק ה הבניה הביתית של בית : "' מקרה של נכות התנהגות טריטוריאלית כלפי הילד החריג בתוך כותלי הבית כיצד אדם מבנה את ביתו ? מה המשמעות שהוא מייחם לו ? כיצד הוא מחלק את ביתו ? מה הקריטריונים שעל פיהם הוא עורך חלוקות כאלה ? מה המשמעות שהוא מייחס לחלקים שונים ( סלון , מטבח , פינת האוכל , חדר שינה ) בדירתו ? מה המשמעות שהוא מייחס לגבולות שביניהם ? כיצד הוא מסמן את הגבולות ? כיצד הוא משדר בעלות על טריטוריות ? מהי המשמעות שהוא מייחס לחפצים שונים ( למיטה , לתצלומים ) בדירתו ? מה הגורמים שמסייעים בהבניה של חלוקת הסביבה הפיזית ? האם הנכות היא אחד הגורמים המסייעים בהבניית הסביבה הפיזית של האדם ? אם כן , כיצד ? שאלות אלה תיבדקנה בפרק זה על ידי התבוננות בהתנהגות הטריטוריאלית של הורים כלפי ילדיהם החריגים בתוך כותלי הבית , ובקשר בין ההבניה החברתית של הבית ובין ההבניה החברתית של נכות פיזית . בסוציולוגיה מקובלת הטענה שהמציאות מובנית על פי קריטריונים חברתיים . המשמעויות שאנו מייחסים למציאות הפיזית , ולא המציאות הפיזית בלבד , מאפשרות לנו להתמצא בעולמנו ולפענחו . יתר על כן , אין מדובר רק במתן משמעויות אינדיו...  אל הספר
ספרית פועלים