חערות

חערות . 1 כבר בפרק הקודם הוצגו מחקרים שבדקו את הקשר בין תפיסת גבולות הגוף ( כחלק מדימוי הגוף ) של אדם ובין טיב הסתגלותו . בפרק הנוכחי תוצג ספרות שדנה בנושא זה מזווית ראייה שונה לחלוטין , ומהווה רקע הולם לנתונים שנציג במהלף הפרק . . 2 מוניטור - מכשיר המראה את רישום הפעילות החשמלית של הלב על מסר שליד החולה ובתחנת האחות . . 3 ראה הערה 15 בפרק א . . 4 ראה התייחסות קודמת לדברי האם ולגילוח שיער בפרק א . שם דיברנו באופן כללי על דחייה מילדים מגולחים ועתה אנו מספקים לכר הסבר , המקשר בין ? גילוח השיער לבין תחושה של פריצת קווי הגוף . . 5 כאן אנו מביאים בפירוט רב יותר את התייחסות האב לצלו . . 6 ראה בהקשר זה , סימון דה בובואר , בתארה את גסיסת אמה ומותה , ( דה בובואר , . ( 16 : 1983 ר , למשל , מקרה ציפורה . . 8 למשל , אמה של מירה . . 9 למשל , חוסר היכולת של הוריה של צופייה להשקיע בעתירה . . 10 למשל , מרגלית . . 11 למשל , שולה או משה .  אל הספר
ספרית פועלים