על חשיבותם של החושים

על חשיבותם של החושים כיצד משפיעים החושים על התנהגותם של אנשים בחברה מודרנית ? כפי שראינו , חוש הראייה משפיע יותר מחושים אחרים על ההתנהגות של מגוון רחב של אנשים השונים זה מזה בהשתייכותם העדתית והלאומית , בהשכלתם ובמשלח י . 07 וכך ניתן להסכים עם זימל ( אצל מקרגור , , ( 32 : 1974 שהעין קובעת את תגובת האדם יותר מגורמים אחרים . יש להרגיש גם את חשיבות התדמית הוויזואלית של הזולת , בקביעת ההתייחסות כלפיו , אחרי שעברה פרשנות מסוימת . לעומת זאת , לחושי המישוש , הטעם והשמיעה אין השפעה רבה על ההתנהגות . גם חוש הריח , שחוקרי חברה רבים התעלמו ממנו , העסיק אותנו בפרק זה . התברר שחוש הריח משפיע על ההתנהגות רק לעתים רחוקות ורק במצבים מיוחדים ( בהתייחס לחולי סרטן , למשל , ( מה גמ שחוש הריח , בניגוד לחוש הראייה , אינו מביא לתגובה ברורה בעת שחוש הראייה מכוון את ההתנהגות באופן ברור וחד משמעי . הנטייה הבולטת היא לדחות אדם פגוע חיצונית , יותר מאדם מדיף ריח רע שצורתו החיצונית אינה פגועה .  אל הספר
ספרית פועלים