מיהו 'אדם' ?

מיהו 'אדפ ' ? ' הנתונים שהוצגו בפרק הנוכחי והפרשנות שניתנה להם בהקשר של פריצת קווי הגוף , מתקשרים למושגים שפותחו בפרק ב . בפרק ב , טענו שבכל תרבות יש חשיבות להבחנה בין 'אדם' ל'לא אדם , ' אמרנו שבכל החברות הידועות לנו , אין מייחסים את התואר 'אדם' לכל מי שנולד לארם , ובכינוי 'אדם' זוכה דק מי שעונה על קריטריונים מסוימים . ובכן , מי נחשב 'אדם' על ידי ההורים שפגשנו ? מתברר , שההכרה מאנושיותו של הזולת וקיום קשר עמו מותנים בכמה תנאים . ראשית , יש חשיבות מכרעת לזהותו החיצונית הברורה , ובעיקר למינו : אי אפשר ליצור קשר עם יצור בעל מין לא ברור . שנית - יצירת תקשורת אנושית מותנית גם בתוכן זהותו של הזולת . קיימת נטייה להימנע מקשר אינטימי עם יצור המעורר אסוציאציה של 'מפגר ' או 'לא נורמלי . ' כאן מודגשת חשיבות ההמשכיות בזהות ובעיקר ההמשכיות במין ; יש תפיסה ברורה שאי אפשר לשנות מין . 8 באופן כזה 'ארס' מוגדר באמצעות מיקומו וצורתו בחלל ובזמן . 'אדם ' הוא מי שיש לו 'צלם אנוש' ( בעל צורה של אדם , או שמתקשר עם תדמית של צורה אנושית ) ושישותו בהווה מורה על המשכיות עם עבר ועתיד ; מי שאין לו עתיד אינו נתפס '...  אל הספר
ספרית פועלים