הנחות ימוד על מהות האדמ והגוף האנושי

הנחות ימוד על מהות האדמ והגוף האנושי ממחקרנו אפשר להסיק על קיומן של כמה הנחות יסוד על מהות הגוף וגבולותיו . ראשית , הגוף האנושי נתפס כבעל 'צלם אנוש , ' צורה המיוחדת ל'אדם , ' המוגנת על ידי העור , עם פתחים במקומות ידועים ומקובלים . הגוף מצטייר גם כישות הכוללת איברים וחומרים הנחשבים חיצוניים ואיברים וחומרים הנחשבים פנימיים ומוצנעים . היצור האנושי הבוגר אמור להכיר את זולתו על פי חזותו החיצונית ולא על פי הפרשותיו או איבריו הפנימיים . חשיבות מרכזית מיוחסת לשער המגן על הגוף האנושי ומלמד על זהותו המינית . ולבסוף , על גבולות הגוף , המעידים על דמיונו לגופם של אנשים אחרים , לשמור גם על הייחודיות של כל גוף ולאפשר את זיהויו כיישות עצמאית . בחודשי חייו הראשונים של התינוק , נבדק מצבו , בין היתר , על פי איכות וכמות יציאותיו ומזונו . ככל שהילד הולך וגדל , פוחתת ההתעניינות בכל אלה ועולה ההתעניינות בהופעתו החיצונית . לא מקובל להתעניין ביציאותיהם של מבוגרים כבסיס להיכרות ולקשר עמם . אך לעתים קרובות , בעת מחלה משתנה המצב והמטפלים נאלצים להתעניין שוב ביציאות , מזון ורחצה ; חל אפוא שינוי בסימנים ובמאפיינים ...  אל הספר
ספרית פועלים