הערות

הערות . 1 אנו משתמשים לסירוגין ולחלופין במונחים 'תדמית גוף' ו'רימוי גוף ' כתרגום למונח . 2 . BODY IMAGE חקרתי 170 ילדי תסמונת דאון , ראה נספח , לוח . 3 . 3 הסבר על מהותם של הניתוחים הפלסטיים הנערכים לתסמונת דאון בארץ , נמצא אצל וכסלר וחוב ' . 1987 ניתוחים רומים נערכו גם לאחדים מאלה שצפיתי בהם . . 4 ההורים דוברי עברית משובשת מעט , המבוססת על תרגום משפטים מאנגלית . . 5 אמירת דבר והיפוכו , על ידי שני ההורים , תידון בהמשף . . 6 ייתכן שממצא זה מתאים לאחד הממצאים שמצאו וכסלר וחוב ' . 1987 מתוצאות המחקר מתברר , כי ככל שהציפיות היו ממוקדות יותר , כן היו בעלי תסמונת דאון ומשפחותיהם מרוצים יותר מן התוצאות . כשהציפיות היו כלליות יותר , דרגת שביעות הרצון מתוצאות הניתוח הייתה נמוכה יותר . כלומר , אם בעל תסמונת דאון ומשפחתו בדעה כי "המפריע הוא לשון גדולה ואלכסוניות העין , " קרוב לוודאי שיהיו מרוצים מתוצאות הניתוח , אולם אם הציפייה היא "להיראות טוב יותר" מבלי יכולת להגדיר באופן מדויק , את השינוי שמעוניינים בו , ייתכן שהתוצאה לא תמלא את הציפיות . . 7 נתון זה שונה מהמקובל אצל רבים מהילדים המונגולואירים...  אל הספר
ספרית פועלים