פרק ג דימויי גוף - תגובתם של הורים על פגיעה בדימוי הגוף של ילדם

פרק ג דימויי גון ? תגובתם של הורים על פגיעה בדימוי הגוף של ילדם כיצד אנו מדמים לעצמנו את גופו של הזולת ? איזה משמעויות אנו מייחסים לפניו ? לגופו ? לפי מה נבנה דימוי הגוף של הזולת ? אם הוא שמן , האם אנו מגיבים לצורתו החיצונית כשלעצמה או למשמעויות שאנו מייחסים לשומן ? כלומר , האם יחסנו לזולת מושפע מהופעתו החיצונית הממשית או מתדמית הגוף שיש לנו עליו . כיצד אנשים מדמים לעצמם את המחלות ? מה ההיבט הוויזואלי של המחלה ? האם למחלות השונות יש מראה או צורה אופייניים ? האם התדמיות הוויזואליות של מחלה וחולים הן חלק מהרפרטואר התרבותי וכאשר אנשים פוגשים במחלה הם מייחסים לה את הצורה המקובלת בתרבותם ? האם המחלות נראות בהתאם לידע הרפואי עליהן ? האם התדמיות הוויזואליות משתנות בעקבות שינוי בידע הרפואי ? מהן האמונות והתפיסות המיוחסות למחלה ? האם האמונות הללו הן ייחודיות לכל פרט או שהן שייכות למאגר תרבותי משותף ? איזה תכונות , נוספות לצורה הוויזואלית , מייחסים אנשים למחלה ולחולים בה ? דהיינו , מהם המרכיבים הקוגניטיביים של הדימוי המיוחס למחלה ? האם קיימת התאמה בין המרכיב הוויזואלי של דימוי המחלה ובין . המרכי...  אל הספר
ספרית פועלים