'לא אדם', כיעור ואלימות

' לא אדפ , ' כיעור ואלימות במהלך הפרק הצבענו על הקשר שבין הגדרת הזולת 'לא אדם' לבין הפעלת אלימות כלפיו . אך הגדרת ה'אדם' קשורה גם לאטרקטיביות המיוחסת לו . יש אמנם ספרות שדנה בדחיית מכוערים , אך אין כמעט מחקרים העוסקים ישירות בהתייחסות אלימה לילדים בשל חיצוניותם הפגועה ואפשר ללמוד על תופעה זו רק בעקיפין באמצעות איסוף נתונים היסטוריים ואתנוגרפיים המופיעים בספרות בהקשרים שונים . המחקר שלנו מראה שקיים קשר ברור בין אטרקטיביות פגומה לבין אלימות . ילדים הנתפסים פגועים חיצונית ( ואפילו בשל לכלוך , רזון ושומן מוגזמים , ( חשופים לאלימות יותר מאשר ילדים בעלי פגמים פנימיים . מאידך התברר שאין קשר ישיר בין ביעור לאלימות . הגדרת הזולת 'לא אדם' היא משתנה מתווך בין חוסר אטרקטיביות המיוחס לזולת לבין תגובת הדחייה כלפיו . דהיינו , נמצא שרק חיצוניות פגועה המתפרשת כסטייה מהדימוי האנושי הרגיל , מובילה לדחייה .  אל הספר
ספרית פועלים