פרק ב בין אדם לחיה - הגדרת ילד על־ידי הוריו כ'לא אדם' מכשירה את הקרקע לדחייתו

פרק ב בין אדם לחיה הגדרת ילד על ידי הוריו כ ' לא אדם ' מכשירה את הקרקע לדחייתו כיצד מוגדר 'אדם ? ' האם כדי להיקרא 'אדם' יש לעמוד בקריטריונים מסוימים ? מה התנאים שצריכים להתמלא כרי שיצור חי יוגדר 'אדם ? ' באילו הקשרים יצור מוגדר 'אדם ? ' מי מכונה 'לא אדם ? ' האם קיימים מעברים דו סטריים מסטטוס של 'אדם' לסטטוס של 'לא אדם ? ' מה הבסיס שעל פיו מגדירים את הזולת 'לא אדם ? ' האם חריג הוא 'אדם ?' האם חריג מוגדר 'לא אדם ? ' באילו הקשרים ? מיהו ה'נורמלי ? ' מה הקריטריונים ל'לא נורמלי ? ' מה הבסיס שעל פיו מוגדר 'חריג ? ' האם קיים בסיס אובייקטיבי להגדרת הזולת כ ' חריג ? ' לשם מה אנו נזקקים להגדרת ה'אדם / ה'נורמליות' או ה'אי נורמליות ?' האם הגדרת הזולת כ'לא אדם' מסייעת להרחיקו ולנקוט נגדו אלימות ? כיצד ? מהו המאיים שבמגע עם מי שאינו מתאים לדימוי של 'אדם ? ' מה מאיים במגע עם 'חריג ?' האם 'חריג' מייצג אי סדר ? כיצר אנו מפרשים את גופו של הזולת ? איזה משמעות אנו מייחסים לו ? האם הוא מתפרש כישות אנושית ? חייתית ? כיצד אנשים ממקמים קוגניטיבית את הזולת ? כיצד הם ממקמים קוגניטיבית את ה ' חריג ? ' האם קיימת ...  אל הספר
ספרית פועלים