הערות

הערות . 1 אין תרגום מדויק לעברית של המושג 'אטרקטיביות . ' אנו משתמשים לחלופין במושגים אטרקטיביות , יופי , הופעה חיצונית . . 2 ראה קרוס וקרוס , ; 1971 דיון , : 1973 סלביד , שיר ואלגוזין , ; 1975 טרנבסקי ובייקמן , ; 1976 לה וואה ואנדריוס , ; 1976 לנגוליס וסטפן , ; 1977 סטיצ ' ינסקי ולנגוליס , ; 1977 מרוויט מרוויט ווקר , ; 1978 לנגולינס ודאונס , ; 1979 חלק מהחוקרים מדווח גם על הסכמה בין מבוגרים על האטרקטיביות של תינוקות ופגים ( קורטר ואח ; 1978 , ' הילדברנרט ופיצג ' רלר , . ( 1981 ; 1978 . 3 סטפיארי , ; 1972 ; 1967 לתר , ; 1969 לתר וקורן , ; 1972 בתר והינסרל , ; 1978 סטפיארי , ; 1968 יאואקי ולרנר , ; 1976 ; 1974 לתר ויאואקי , ; 1975 לרנר ופול , . 1972 . 4 ראה : ריצ'רדסון וחוב ; 1961 , ' ריטשמן , ; 1978 סנטרס וסנטרס , . 1973 ממצא זה בולט בקושי הקיים למצוא הורים מאמצים לילד בעל פגם בפנים אך ללא הגבלות פיזיות ( לונגקרה , . ( 1973 . 5 ראה , למשל , זיידל , ; 59 : 1973 ווטשר , ; 305 : 1977 טיודור ; 2 : 1979 כיגב , ; 1963 לובו ואואב , ; 1970 פרבר , ; 1968 , 1959 הולט , ; 1958 אינגליש , ; 1971 או...  אל הספר
ספרית פועלים