מנורמלים לחריגים

מנורמליפ לזזריגימ חשיבותה של ההופעה החיצונית ביחסים חברתיים לעומת מצבו של פנים הגוף , משמעותו החברתית של הגלוי ' לעומת הסמוי , וקישורם של כל אלה ליופי ואסתטיקה - ילוו אותנו לאורך כל הפרק . עד כה דנו בילדים בריאים . עתה אנו עוברים לילדים בעלי חריגות גופנית שכן , חשיבותה של הופעה חיצונית בולטת במיוחד בהתייחסות לילדים בעלי ליקויים גופניים . חלקם של ילדים אלה פגועים בהופעתם החיצונית וחלקם לוקים במחלות ופגמים פנימיים . מה משפיע יותר על סיכוייהם ליצור קשרים חברתיים ? האם יש שוני בתגובה לילדים פגועים חיצונית לעומת הפגועים פנימית ? הלוח הבא מציג נתונים על תינוקות בעלי מומים שהתגלו מיד אחרי הלידה . מהלוח אפשר לראות שרוב הילדים שלקו בפגמים חיצוניים ננטשו , אף כי רובם לא סבלו ממחלות מסכנות חיים והמום שלהם הוגדר במקרים מסוימים חמור רק מבחינה אסתיטית ( למשל : שפה שסועה , פגמים בעצמות הרגליים , או חוסר פרופורציה בין איברי הפנים . ( לעומת זאת , רוב הילדים שלקו במחלות פנימיות לא ננטשו גם כאשר היה מדובר במחלות קשות , כמו מחלת לב או  אל הספר
ספרית פועלים