חשיבותה של הופעה חיצונית של ילד

חשיבותה של הופעה חיצונית של ילד האם ניתן להגיע להסכמה לגבי מיהו ילד יפה ומיהו ילד שאינו יפה ? חוקרים שבדקו שאלה זו התייחסו בנפרד לפנים ולגוף ומצאו שמבוגרים  אל הספר
ספרית פועלים