גוף והורות

גון * והורות השאלות הכלליות שהוצגו קודם נבדקות , בספר הנוכחי , ביחסים בץ הורים לילדיהם . אנו משלבים כאן שאלות כלליות על הופעה חיצונית ואסתטיקה עם שאלות כלליות על הורות . המדובר בשאלות כמת כיצד משפיעה ההופעה החיצונית של ילדנו- על האינטראקציה שלנו עמו , על החלטותינו לגביו ? האם קיימות ציסיות שונות מילד יפה ומילר שאינו יפה ? האם קיימת התנהגות שונה כלפי ילד יפה וכלפי ילד שאינו יפה ? כיצד נוצר הקשר ההורי ? האם הוא מיידי ? האם הוא מתפתח בתהליך מדורג ? האם הוא אוטומטי , או שמא מותנה בבדיקת גופו ומראהו של היילוד ? מה לגבי המשך הקשר ? האם הוא ברור מאליו ? האם הוא מותנה בבדיקה חדשה ? האם עלול הקשר להנתק כתוצאה מבריקה חרשה שהיילוד 'נכשל' בה כביכול ? מה תפקידה של ההופעה החיצונית בבדיקה זו ? מה תפקידו של הגוף ? מה משמעות המידע שנמסר להורה על פנים הגוף של היילוד ? ננסה לענות על שאלות אלו בפרק זה ובאלה שאחריו . וילדים מסכימים בדרך כלל זה עם זה על מידת האטרקטיביות של הפנים וטיפוס הגוף של ילדים . מחקרים אחרים התמקדו בציפיות המופנות לילדים בעלי הופעה חיצונית שונה . נמצאה נטייה לאהוד ילדים אטרקטיביים ובע...  אל הספר
ספרית פועלים