כיצד בנוי הספר

כיצד בנוי הספר בכל אחד מפרקי הספר מוצגת טענה מרכזית . כל אחת מהטענות מבוססת על המידע שנאסף מכל המקרים . מחקרי מבוסס על צפייה ב 1450 מקרים , בהם 1288 הורים לילדים חריגים או חולים ו 162 נשים הרות ויולדות שילדו ילדים נורמליים או ילד מת . 14 אלה הם סך כל המקרים ששהו במחלקות בתקופת המחקר . הטענות המוצגות בספר תודגמנה באמצעות תיאור מפורט של 43 מקרים מייצגים , תיאור מפורט פחות של עשרות מקרים נוספים , וסיכומים סטאטיםטיים כלליים . בספר שלפנינו ננסה להראות שתפיסת האחריות של הורים כלפי ילדם ונכונותם לקרבה או ריחוק טריטוריאלי ממנו הן תגובות הנובעות מהופעתו החיצונית של הילד כפי שהיא נתפסת ומתפרשת על ידם . הורים נוטים לאמץ את ילדיהם כשהללו עונים על הקריטריונים האסתטיים שלהם , כפי שהם מקובלים תרבותית וחברתית ; הורים נוטים לדחות את ילדיהם כשהם סותרים את הקריטריונים שלהם ליופי . יתר על כן , להופעה החיצונית של הילד יש השפעה גדולה על תדמית ה'אדם' או ה'לא אדם ' שלו , ומכאן השפעתה הרבה על ההתנהגות כלפיו . באופן כזה , ההופעה החיצונית מתקשרת לתדמית וזו מתקשרת להתנהגות . טענה זו נדונה בפרקי הספר השונים . בס...  אל הספר
ספרית פועלים