ביבליוגרפיה

יבליוגרפיה ב ( 1 בישרפ , ל . ק . שיטרוז ארגרך בית הספר רההרראה מתוך "הוראה יחידנית - קונץ מאמרים מערבריס " עיברד ל תרגלם - רנקה מהרש " ק . אלנינרסיג 1 ת ת " א ניה " ס לחינלך הרצאת " מערכלת חינלך " 1975 תשל" ר . ( 2 גררלד , ג י . י , ' קלייז מ . פ . מאחל ר י 7 לת הכתר , ( תרגרם מאנגלית ) בית הספר לחינלך ארניברסיטת ת " א ( 3 . 1973 גודלד , ג . ' י . אנדרסוץ ר . ה בית הספר הבלתי מדל ר ג לתרגלם מאנגלית (' נית הספר לחינלך אלנינרסיעת ת " א . 1976 ( 4 חך ר . אייזן הוראה יחידנית - הלבה רמעטה ( בהדפסה ) דל " ח ניל" י : אלנינרסיג 1 ת ת " א ניה " ס לחינלך - המרכז לסכנלללגיח רוינלכית ( 5 .. 2930 לבי א צבי אתגרים נחינלר לקראת כית ספר פתרה ילתר 30 רית פרעלים . 1978 ( 6 ניל"י תכני ת מחקר לפ ^ ללה - תשל"ר ארניברסיטת ת " א - נית ספר לחינלר , ה מרכ ז לג 1 כנלללגיה חינלכית . הרצאת מערכות חינוך . ( 7 פלד אלעד החינוך נ ישראל בשנרת ה - 80- ה ^ עת תכנית מוגשת לשר החלנוך וחתרנות רלדירך ציבררי מדי נת ישראל משרד החינוך וחתרנות , יוני תשל" ר1976-  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית