סיכום

סיכום מסגרת הפעולה של פרויקט ניל '' י מאופינת בגישה מערכתית שבה מהווה הפיתוח הארגוני את אחד האמצעים החשובים ( אם כי לא הבלעדיים ) להשגת מטרותיה החינוכיות של הנישה היחידנית . מכיוון שכך אחת ממטרותיו של פרויקט ניל '' י , היתה להציע שינויים ארגוניים מקיפים ומשמעותיים בבית הספר ובכיתה , המיועדים לשפר את תהליך הלמידה הוראה . דו"ח זה מסכם ומציג דגמים ועקרונות בפיתוח ארגוני של בית הספר והכיתה . ברמת בית ספר תומכת הנישה היחידנית בתפיסה ארגונית הרואה בבית הספר מערכת ארגונית שלמה אשר הפעלתה דורשת שיתוף פעולה מלא בין כל מרכיביה , תוך ניצול מירבי של המשאבים העומדים לרשותה . מבנה ארגוני זה מבוסס על עבודה בצוותים בין מקצועיים של מורים בעלי התמחויות שונות . עבודה המאפשרת תרומה הדדית ויהודית של כל אחד מחברי הצוות לקידום המערכת . שיתוף הפעולה הוא תנאי הכרחי לקיומה של המערכת . ראייה כוללת זו מאפשרת גמישות בהקצאה מחדש של כוח האדם הקיים במערכת תוך ניצול אופטימלי של משאבים קיימים והגדרה מחדש של תחומי עיסוק ואחריות . בדו"ח הוצגה הגדרת תפקידים שונה לכל אחד מן הצוותים הפועלים בבית הספר : צוות הנהלה , הוראה , ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית