3. הארגון הפיסי של הכיתה

. 3 הארגון הפיס * של הכיתה בתרשים מספר 4 ( ע ' ( 26 הוצג הארגון הפיסי של הכיתה , כאחד המרכיבים של מינהל הכיתה וכאחד האמצעים או הדרכים להשגת מטרות הגישה היחידנית . על פי גישה זו ארנון החלל הפיסי אינו קובע את ארגון זמן הלמידה ותהליכי הלמידה , אלא נקבע ע"י ארגון הזמן וארגון תהליכי הלמידה . ארנון החלל הפיסי משתנה וגמיש בהתאם לצרכים . בארגון הפיסי של הכיתה אנו מתייחסים אל חלל הכיתה הכולל ריהוט , מכשור , תכנים וחומרים שונים . בחלל הכיתה אנו מבחינים בין : א . אלמנטים קבועים - חדרים , פתחים , שקעים , כיורים וכר . ב . אלמנטים משתנים - ריהוט , מכשור , תכנים , חומרים ועוד . חלל הכיתה מכיל מרכזים שונים שניתן להגדירם בעזרת שני ממדים : א . מטרת המרכז - האם המרכז הוא מרכז שבו מתרחשת פעילות של ילדים , או האם המרכז משמש לאחסון תכנים וחומרים . ב . השתנות המרכז - האם המרכז הוא קבוע או משתנה . בעזרת שני ממדים אלו נוכל לתאר מרכזים שונים בכיתה . מרכזי פעילות קבועים ומשתנים , ומרכזי איחסון קבועים ומשתנים . טבלה מס' 14 מדגימה מספר מרכזים המוגדרים על פי מטרותיהם ומידת השתנותם . מרכזי הפעילות קיימים בכיתה מרכזי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית