2. ארגון מסגרות הלמידה

. 2 ארגון מסגרות הלמידה בכיתה הלומדת על פי הגישה היחידנית , המציעה מטרות משותפות לכלל הלומדים , ומטרות אישיות ללומדים שונים , חשוב שתתקיימנה סיטואציות לימודיות המיועדות ליחידים , לקבוצות ולכיתה כולה . קביעת או בחירת המסגרת הארגונית של הלומדים ( יחיד , קבוצה , או כיתה ) בסיטואציה לימודית זו או אחרת אינה מקרית , אלא היא פרי תכנון של המורה ולעתים של התלמיד , תכנון המשקף מטרות בתחום הגישה החינוכית ומטרות בתחום התוכן הנלמד . א . סיטואציות לימודיות המיועדות ליחידים לסיטואציות לימודיות המיועדות ליחידים מספר מטרות : א ) פיתוח העצמאות והאוטונומיה של התלמיד . ב ) הענות לצרכים שונים של לומדים בתחומים שונים ( חיזוק נוסף של מיומנות , אבחון אישי , שיחה אישית ועוד . ( ג ) הענות לסגנונות למידה שונים של לומדים שונים . ניתן להבחין בין פעילות עצמית של יחידים , לבין פעילות של יחידים עם מורה . הפעילות העצמית של יחידים מאפשרת פיתוח עצמאות ואוטונומיה של התלמיד , ועונה לעיתים לסגנונות למידה של תלמידים המעדיפים ללמוד לבד , ואילו פעילות של יחידים עם מורה מאפשרת הענות לצרכים שונים של לומדים וטיפול בתחומים הדורשי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית