טבלה מס' ‭:13‬ דוגמא לכרטיס אישי לתלמיד, המנוהל ע"י המורה לצורך בקרה איכותית וכמותית בתכנית העוסקת במיומנויות הבנת הנקרא ‭")‬צעד צעד‭,("‬