טבלה מס' ‭:11‬ דוגמא ללוח בקרה כמותי־אישי בנושא הלשון.