טבלה מס' ‭:10‬ דוגמא ללוח בקרה כמותי בנושא החשבון.