1. מינהל הכיתה - תהליכי תכנון ובקרה

ו . מינהל הכיתה - תהליכי תכנון ובקרה תהליכי התכנון והבקרה הם מתפקידיו העיקריים של המורה בגישה היחידנית . תכנון מערך הלמידה בכיתה על מרכיביו השונים , מנחה את פעילותם של המורה והתלמידים בסביבה הלימודית ומשמש בסיס למעקב ולהערכה של תהליך ההתאמה שבין היחיד והסביבה הלימודית . תהליכי התכנון והבקרה קשורים זה בזה . ללא תכנון אין אפשרות לבקרה וללא בקרה אין ערך לתכנון . בפרק זה נדון בדרכים ובמטרות של תהליכי התכנון והבקרה המתבצעים הן ע '' י המורה , והן ע '' י התלמיד . א . תהליכי תכנון . 1 תכנון על יד * המורה תהליך תכנון הוא תהליך רציף ומתמשך , בהתאם לטווח הזמן ניתן להבחין בסוגי התכנון הבאים : . 1 תכנון לטווח ארוך - תכנון תלת שנתי של תחומי התוכן ונושאי הלימוד הנלמדים בכיתות א' -ג . 2 . ' תכנון לטווח קצר א . תכנון שליש - ו . תכנון תחומי התוכן ונושאי הלימוד השונים ביחידת זמן של 3 חודשים . . 2 תכנון מפורט של נושאי הלימוד בשליש . ב . תכנון שבועי - תכנון פעילות המורה והתלמיד ביחידת זמן של שבוע . תהליך התכנון כולל מספר שלבים : א . הצבת היעדים החינוכיים של בית הספר ( בהנחה שהגדרת היעדים החינוכיים בוצעה בש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית