תרשים מס' ‭;4‬ מיגהל הכיתה על מרכיביו השונים, כפונקציה של מטרות הנישה היחידנית וצורכי התלמידים. (החיצים בתרשים מדגימים את האינטראקציה הקימת בין המרכיבים השונים של מינהל הכיתה‭.(‬