4. הערכות לוגיסטית בבית־הספר בתחום החומרים והציוד

. 4 הערכות לוגיסטית בבית הספר בתחום החומרים והציוד אחד ההיבטים הארגוניים הכרוכים בהפעלתה של הגישה היחידנית בבתי הספר , ואשר מקבל ממד שונה מהמקובל בבתי הספר המסורתיים ( פרונטליים ) הינו הערכות מתאימה ברמות השונות של מערכת החינוך לקראת הפצה , רכישה , ארגון וחלוקה של חומרי לימוד ועזרי לימוד הדרושים ליישומה של הגישה היחידנית בכיתות . שלא כמו בשיטת ההוראה המסורתית ( פרונטלית ) דרוש לבית ספר הפועל על פי הגישה היחידנית , מגוון רחב ביותר של פריטי תכנה ומספר ניכר של עזרים אור קוליים אשר השימוש בהם הוא יומיומי ואינטנסיבי . יתרה מזאת , מאחר שעל פי הגישה היחידנית , אין משמעות לחלוקה בין גילית של רצף הלמידה ממילא אין משמעות גם לחלוקה בין גילית של חומרי הלמידה . בתהליך הלמידה הוראה מתבצעת התאמה של חומרי הלמידה לצרכיו של הפרט ולכן קימת חפיפה בין פריטי התכנה והציוד הדרושים לכל אחת משכבות הגיל השונות בבית הספר . יש תלמידים בכיתות ג' הזקוקים לפריטי לימוד של כיתות א' ו- ב' ויש כאלה בכיתות ב' הזקוקים לפריטי תכנה של א' ו- נ' וכר . מכאן שבבי"ס הפועל על פי הגישה היחידנית אין משמעות לרכישות פרטיות של חומרי הל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית