טבלה מס' ‭:4‬ רכוז נתונים על תשומה כח הוראה במערך היחידני המוצע מול המערך המסורתי - שנה"ל תשל"ז