טבלה מס' 3 ב‭:'‬ פרישת השעות השבועיות של נעלי התפקידים על התפקידים השונים במערך היחידני המוצע בדגם ג‭.'‬