טבלה מס' ‭/3‬א‭:'‬ דגם ג' - הצעה לארנון מערכת שעות כמערך היחידני המוצע בשבוע לימודים בו 24 שעות בכיתות א‭,'‬ ב י ו- 27 שעות בכיתות 1