טבלה מס' ‭/2‬ב'ל פרישת השעות השבועיות של בעלי התפקידים על התפקידים השונים במערך היחידני המוצע בדגם ב‭.'‬