טבלה מס' ‭I'H / 2‬ דגם ב' - הצעה לארגון מערכת שעות במערך היחידני המוצע בשבוע לימודים בן 29 שעות.