טבלה מס' ו /בי: פרישת השעות השבועיות של בעלי התפקידים על התפקידים השונים במערך היחידני המוצע בדגם א‭.'‬