חרשים מס' ‭:3‬ הקצאת מקורות מן המערך הארגוני המסורתי לארגון המערך היחידני