3. פרישת כוח־האדם וארגון מערכת השעות במערך הארגוני המוצע ע"י הגישה היחידנית

. 3 פרישת כוח האדם וארגון מערכת השעות במערך הארגוני המוצע ע"י הגישה היחידנית ארגון מערך ההוראה היחידנית כפי שתואר בתרשים מס' 2 ניתן ליישום ע '' י שימוש גמיש בשעות ובתקנים השונים העומדים לרשות בית הספר . הדבר יודגם כאן בשלשה דגמים לארגון מערכת השעות של שכבת הכיתות א - ' נ' בבית ספר יסודי המונה 2 ו כיתות בס"ה 6 ) כיתות א - ' ג' ו- 6 כיתות ד - ' ו . ( ' דגם אי יציג מערכת שעות לשבוע לימודים בן 34 שעות שבועיות . דגם ב' יציג מערכת שעות לשבוע לימודים בן 19 שעות שבועיות ודגם ג' יציג מערכת שעות לשבוע לימודים בן 25 שעות שבועיות . דגמים אלו מהווים הצעות ממחישות לבנית מערכת שעות ולאופן פרישת כוחות ההוראה לאורכו ולרוחבו של שבוע הלימודים . בנית דגמים אלה , כבנית כל מערכת שעות אחרת המבקשת לאפשר הוראה יחידנית בשכבת א - ' ג , ' מונחית ע"י כמה עקרונות ומשרתת מספר מטרות , כמפורט בטבלה ב . ' כפי שמודגש בטבלה , אחד העקרונות הבסיסיים המאפשרים בנית מערכת שעות בהוראה יחידנית הוא שמוש בכל המקורות הקיימים בבית הספר ( כולל מקורות מן החינוך המיוחד ) והקצאתם באופן שונה , גמיש ויעיל יותר . הדבר מומחש בתרשים מס' . 3...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית