2. הגדרת התפקידים של כוח־האדם בשכבת א'-ג' במערך היחידני המוצע

. 2 הגדרת התפקידים של כוח האדם בשכבת א - ' ג ' במערך היחידני המוצע במערך הארגוני המוצע על ידי הגישה היחידנית ניתן לחלק את ממלאי התפקידים בבית הספר לארבעה צוותים על פי תפקידם -.א . צוות הנהלה מורחב - הכולל את מנהל בית הספר , ומרכזי החטיבות . ( גודל החטיבה ומספר הכיתות השייכות לחטיבה , תלוי בגודלו של ביה"ס . ( אם בית הספר גדול במיוחד תהיה בו פונקציה נוספת - סגן המנהל . ב . צוות הוראה - הכולל מורות אם , מורות מסייעות , מורות מן החינוך המיוחד ומורים מקצועיים . ג . צוות ייעוץ והדרכה - צוות פנימי לבית הספר הכולל את מרכזי החטיבות ומספר מורים המתמחים בייעוץ והדרכה בנושאים שונים . ד . צוות סיוע ושמתים - הכולל את מזכירות בית הספר , השרתים והאחות . א . צוות ההנהלה במערך הארגוני הקיים בבית הספר המסורתי ( פרונטלי ) מרוכזים כל תפקידי הניהול , האדמינסטרטיביים והפדגוגיים , בידי המנהל וסגנו . במערך הארגוני המוצע על ידי הפרויקט להוראה היחידנית מתחלקים תפקידי הניהול השונים בין שתי פונקציות : מנהל בית הספר ומרכזי החטיבות . טבלה אי מתארת תוך השוואה את חלוקת התפקידים בין המנהל לבין מרכזות החטיבות . ( הטבלה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית