תרשים מס' ‭:2‬ המבנה הארגוני של שכבת הכיתות א-ג' במערך המוצע ע"י הגישה היחידנית.