תרשים מס' ‭:1‬ המבנה הארגוני של שכבת הכיתות א-ג' במערך הקיים בביח־ספר יסודי רגיל (פרונטלי‭.(‬