1. מבנה כוח־האדם בבית־הספר והגדרת תפקידיו

ו . מבנה כוח האדם בבית הספר והגדרת תפקידיו תשומת כורדהאדם בביה '' ס מהווה את אחד הגורמים המשמעותיים ביותר בקביעת התוצרים החינוכיים , ואת אחד המרכיבים היקרים ביותר של ההוצאה השוטפת לחינוך . ( ההוצאה השנתית השוטפת לכוח אדם מהווה כיום כ 80 ° / 0- מתקציב בית הספר בחינוך היסודי ( . עד כה הלכה מערכת החינוך בארץ בדרך של פתרונות פרגמטיים לבעיות השונות שהתעוררו במערכת . בהתאם לכך הוקצה כוח אדם לפתרון בעיות שונות - במקביל ובנפרד מחישובי הצרכים של כלל המערכת וללא אפשרות להגמשת התפקוד . השליטה הנפרדת והגדרות התפקידים הנפרדות לא אפשרו גמישות במקרים של חפיפה בין בעלי התפקידים , או שינויים במהות הנושא שאותו באו לפתור . כך למשל , בנושא ילדים שוליים ( במובן הרחב של ההגדרה ) מטפלים מורות טיפוליות , מורות מסייעות , כוח עזר ביוחא"י , יוש"א , יול"א רווחה וכד . ' ראייה כוללת של המערכת מחייבת הערכות בכל הקשור לתכנון והפעלת כוח האדם שבמערכת . מכיון שכך אחד ההיבטים המרכזיים בארגונו מחדש של ביה"ס היסודי כאמצעי לשיפור תהליך ההוראה למידה , קשור במבנה כוח האדם בבית הספר , תפקודיו ודרכי הקצאתו לתפקידים השונים . בפר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית