מבוא

מנוא העיקרון המנחה את ההוראה היחידנית - התאמה הדדית בין הפרט הלומד לבין הסביבה הלימודית - תוך נקיטת גישה מערכתית , מחייב עיון מחודש בכל הקשור להערכות הארגונית חינוכית של בית הספר הן ברמת בית ספר והן ברמת כיתה . שינוי במבנה הארגוני - אמצעי או מטרה ? שינויים במבנה הארגוני של בית הספר והכיתה אינם בבחינת חידוש במערכות חינוך בארץ ובעולם . ( 3 ) בתי הספר במאה ה7- ו וה8- ו התקיימו ללא דירוג וחלוקה לכיתות . באמצע המאה ה19- עם תחילתו של החינוך לכול החלה תנועה לעבר המבנה המדורג שמשמעותו כיתות מדורגות על פי רמות גיל . בתוך מבנה מדורג זה נעשו ונעשים נסיונות שונים להקבצת תלמידים על פי השגים , לעבודה בקבוצות קטנות , להפנית תלמידים למסגרות מיוחדות ועוד . נסיונות אחרים מחפשים דרך חזרה אל החינוך הבלתי מדורג ו / או אל החינוך הפתוח . ( 3 ) בדיקת היישום של הנסיונות השונים לשינוי המבנה הארגוני בביה"ס ובכיתה , מלמדת כי יש והשינוי הארגוני משמש אמצעי להשגת יעדים חינוכיים מוצהרים ויש שהשינוי הארגוני הופך למטרה . בעולם החינוך נטוש ויכוח של סיבה ומסובב , מה קודם למה , היעדים החינוכיים לשיטת ההוראה ולמסגרות הארגו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית