פרויקט הוראה יחידנית מינהל בית-ספר ומינהל כיתה דו"ח מסכם

המרכז לטכנולוגיה חינוכית אוניברסיטת תל אביב , בית הםפר לחינוך eri'nu nKiin up'iu חחי ] ושיחו ן שינהו כיתה ןן " ח מםנם תודתנו נתונה למורות , למנהלים ולמפקחים שנטלו חלק פעיל בתהליך פיתוח תכניות הלשון . יבואו על הברכה -.ביה"ס המ"מ שפרינצק רחובות ביה"ס המ"מ ויצמן רחובות ביה"ס הממ"ד בר-אילן הרגליה ביה"ס המ"מ רמות ויצמן יבנה ביה"ט הממ"ד רבן-גמליאל יבנה ני . ל . י . ניסוי למידה יחידנית החרכו לטכנולוגיה חילונית אוניברסיטת תר אביכ ( חיםודה שר רןרן ר 1 ) 1 ע 1 ירד ) בית הספר מחינוך בשיתוף הועדה לחינוך יסודי ופרוייקט הרווחה-מטרד החינוך והתרבות ני . ל . ' . ניסוי למידה יחידנית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית