פרק שלושה־עשר 'Curriculum'

פרק שלושה עשר 'Curriculum ' מציעים אנחנו שני מונחים לאיפיון נוסף של תחום הפדגוגיה וחלוקתו . הם שאולים ממדעי הצבא דווקא ; ואם כי הספירה של איבה ומלחמה אינה תואמת לעולם החינוך , עשויים אנו למצוא במונחים אסטרטגיה וטאקטיקה תועלת גם למקצוע שלנו , אשר עניינו שלום . האסטרטגיה היא התורה של הכנת הכוחות ותנועתם לקראת הקרב הטאקטיקה היא התורה של תנועת הלוחמים , של יחידים או קבוצות קטנות יחסית , בשדה הקרב גופא . אכן , קל להבין אילו חלקים של הפדגוגיה שייכים לאסטרטגיה > חלקים כמו מדיניות החינוך , החל בתקציבי המדינה לבתי ספר עד למחקרים סוציולוגיים העונים לבעיות מיקומם של בתי ספר , או אילו סוגי בתי ספר נחוצים לאוכלוסיה , וכמו כן מחקרים העוקבים אחרי ההוראה — אם נעשים בקנה מידה גדול — נחשבים לאסטרטגיה . איננו מפרטים את אפשרויותיה כאן . גם אין זה מענייננו לשפוט , אילו מהמדעים האסטרטגיים שייכים עדיין לפדגוגיה , ואילו מהם אפשר שייספגו על ידי מדעים אחרים . כאן עסקנו בתורה הטאקטית בלבד , בבעיות המתהוות בעימות הממשי בשדה החינוך , שבו פוגש המחנך את חניכו פנים אל פנים . ניסינו לבחון את הסיטואציה בחינה פילוסופית...  אל הספר
מוסד ביאליק