פרק עשירי המחנך והחברה

פרק עשירי המחנך והחברה פעמים לא מעטות השתמשנו במלה חברה . אי אפשר היה להימנע מן השימוש הזה . אנחנו מחנכים בחברה , אל חברה , ובוודאי בעזרת החברה . ברם ידוע , כי המלה חברה בשיחת האדם המודרני כאילו מסבירה ומתקנת את הכול : 'החברה אשמה / 'הכול תלוי בחברה , ' 'יש לראות את התנאים החברתיים' וכוי וכוי . אמירות כגון אלו משפיעות על תודעת המחנך , אך לא תמיד ברכה בהן . על המחנך מוטל להכיר את תלמידו בסביבתו , והוא צריך לתאר את הסביבה אשר לקראתה הוא רוצה להדריכו ( או אולי הוא מחנך לקראת כל סביבה חברתית . (!? אך לפעמים אומרים לו למחנך , כי על הצעיר תפעל הסביבה החברתית כמו כוח כביר אשר לעומתו הוא , הצעיר , כאפס נחשב . על כן אמרנו לעיל , שהבעיה העיק רית בעינינו היא , אם 'החברה' היא 'חדירה' לגבי עמל המחנך , המשפיע על יחידים או קבוצות יחידים , כדי שהם יחזרו ויפעלו על 'החברה' ורישומם יהיה ניכר בה . נוטה האדם תמיד להעתיק את אחריותו הוא אל אותה דמות בלתי מוגדרת 'חברה , ' המשפיעה עליו עד להתבטלותו . נסתכל רגע קט בנטייה זו , שקיימת בוודאי בנפשו של האדם אשר אין לו השקפה מדעית , אך נמצאנה גם אצל אנשים בעלי חשי...  אל הספר
מוסד ביאליק