פרק חמישי ערכים

פרק חמישי ערכים ההיגד 'אין חינוך בלי ערכים' נשמע באוזנינו כמובן מאליו , אפילו באנאלי ' אבל הוא בעייתי מאוד . האם משמעו שאין חינוך בלי העברת ערכים של החברה' שהמחנך מכיר אותם או מכיר בהם' או משמעו של ההיגד הוא , שהתהליך החינוכי עצמו שותף הוא בייסוד ערכים ? הדוגמה של היציבות כדרישה הכרחית של פעולה פדגוגית מצביעה על האפשרות השנייה' כי יציבות שבאופי היא עצמה ערך . אך הבעיה המטרידה ביותר נעוצה במשמעויות הרבות של המושג ערך . המלה 'ערכים' היא מאוד פופולארית . אין משכיל בארץ אשר לא השתתף בסימפוזיון על ערכים . אך הוויכוח בתורת הערכים הגיע לא אחת למבוי סתום בגלל אי הבנות בדבר המונחים הננקטים בוויכוח . אין כל ספק שהאקט הפדגוגי הוא גדוש , ממש מחושמל , הערכות . כל רגע וכל שנייה בו אנחנו מעריכים : את החניך העומד לפנינו , אם התקדם אם לאו ! אם טוב הוא או רע ; את ההתקדמות שלנו בעבודה ; גם את הנושא שעליו אנו מדברים אנו מעריכים , אם בעל משקל הוא אם לאו ו וגם את עצמנו — אם ראויים אנחנו אם לאו .  אל הספר
מוסד ביאליק