פרק רביעי האופי

פרק רביעי האופי בקלות מה מבטאים אנו כולנו משפטים כגון : 'כל חינוך הוא חינוך האופי , ' או 'כל חינוך הוא חינוך לאופי , ' 'לתלמיד הזה יש אופי חזק , ולתלמיד הזה יש אופי חלש / 'הוא בעל אופי טובי וכד . ' משפטים אלה לעתים קרובות ביותר גורמים אי הבנות , כל עוד לא הגדרנו באופן ' הצהרתי' את המושג אופי עצמו . אולי אין טישטוש גדול יותר במשמעות מונח שבשפתנו מזה שלמלה אופי , ולמרבה הצער חלה הערה זו גם על ספרים מדעיים בכלל ופסיכולוגיים ופדגוגיים בפרט . כמו בשורה עליזה עוברות לפנינו המלים : פרט , אינדיבידואום , מזג ואישיות , ואנו מחליפים אותן זו בזו בשרירות . בפסיכולוגיה המדעית מדברים כאן ושם על כאראקטרולוגיה ( תורת האופי ) במובן שווה לתורת האישיות . בגין כל זאת מחויבים אנו לבדוק מונח זה , שמא שימושו מיותר , שמא קיומו אינו מוצדק . האם קיימים הבדלי מצב או הבדלי התרחשויות בתוך האדם , המצריכים מושג מיוחד זה ? הננו רואים אדם לפנינו ! הוא נבדל מסביבתו על ידי צורתו , מבנה גופו וקווי פניו . הוא תבנית בפני עצמו ואנו מבחינים בו על רקע סביבתו . אנו אומרים עליו , עוד קודם שנדע עליו יותר , שהוא , על כל פנים , פר...  אל הספר
מוסד ביאליק