פרק שלישי מדעי החינוך והסיטואציה החינוכית

פרק שלישי מדעי החינוך והסיטואציההחינוכית עשייר ) חינוכית היא אמנות . קיומם של מדעי החינוך אינו משנה עובדה זו . כל עניין בעולם עשוי להיות מושא לחקר מדעי , אבל לא כל עניין בעולם הוא מדעי . בדברנו על מושג המדע אין אנו מתכוונים לתפיסה שלפיה מושג זה זהה למושג , science ורק לו שמור השם , אלא נשתמש במלה זו במובן רחב יותר , הכולל את כל המקצועות שניתן לעשותם למושא של חקירה . חשיבה מדעית תיקרא חשיבה הנוצרת במאמץ מירבי לאיבייק טיביות , מתבססת על ניסיון או מתאשרת על ידי ניסיון , מתבטאת במו שגים מוגדרים היטב ומתכוונת להעמיד מערך שאין בו סתירות פנימיות . מדעי הטבע עוסקים בהוויה שבמציאות , אך גם מה שנוצר על ידי האדם הוא הוויה . בו עוסקים מדעי התרבות ( או מדעי הרוח . ( מדעי הטבע מביטים אל הטבע הנברא , מדעי התרבות מביטים אל הספירה הנחה , כביכול , מעל לקיום הטבעי ונוצרה על ידי פעילות האדם בכוחותיו הרוחניים או הגופניים : בכלים , במכשירים , בטכניקה ובכל מה שנקרא ציביליזאציה . כמו כן עוסקים מדעי האדם בלשון , בחברה , בספרות , באמנות ובהיסטוריה . גם העשייה החינוכית כגורם חשוב של החברה האנושית תיבדק בחינה מ...  אל הספר
מוסד ביאליק