פרק שני על מושג החינוך

פרק שני על מושג החינוך אין צריך לומר , כי במלה חינוך מקופלים מושגים נבדלים למדי זה מזה . ורנר יגר , למשל , פותח את ספרו הגדול על התרבות היוונית 'פאידיא' בזה הלשון : 'כל העמים אשר הגיעו לדרגה מסוימת של התפתחות יש בהם מטבעם דחף חינוכי . חינוך הוא העיקרון , שבו משתמשת החברה האנושית כדי לשמור על עצמה מבחינה גופנית ורוחנית ולדאוג להמשכה' . לפי הגדרה זו החינוך הוא אפוא עיקרון חברתי , ובלשון הסוציולוגיה : מוסד , אינסטיטוציה הכרחית לשם הקיום האנושי וקיומם של העמים . החינוך עושה בתחום שאינו ביולוגי את אשר עושה ההתרבות בתחום הביולוגי . ראוי לציין , כי יגר מוסיף ואומר שהחינוך שומר על קיום החברה גם מבחינה פיסית . בזאת מבקש הוא בוודאי לומר , כי ללא מסירת ערבים — לדוגמה : ערכי הגנה עצמית — אין האדם יכול להתקיים . ההיסטוריון רואה אפוא בחינוך מעין דחף טבעי . ייתכן כי בדעתו לומר בזאת , כי הנטייה לחינוך היא אינסטינקט אנושי , או כי החברה מרגישה כי לא תתקיים ללא חינוך . מכל מקום , החינוך מוגדר על ידו מהיבט היסטורי חברתי ומבחינת תיפקודו למען בני אדם . איננו חולקים על הגדרה זו , עם זאת אין אנו פטורים מלציי...  אל הספר
מוסד ביאליק