הקדמה

הקדמה בדוק שוב ושוב את המלים . ייתכן שהעולם זז והמלים עומדות במקומן , על כן לד אל העובדות ולא אל המלים . ( ג . כ . ליכטנברג ) ספר זה עוסק בנושא אחד וחשוב בפילוסופיה החינוכית : שאלת האופי והשיפוט עליו . בתקופתנו נוטים לוותר על שיקול ראציונאלי בעניין טוב ורע . אנשי מדע מצהירים , כי במקצועם אינם יכולים להכריע על דרך בה ילד האדם . כר נתמסר העיון באתיקה לאיראציונאליזם , או שהוא מסתגל כולו לנתונים סוציולוגיים . בספר זד . ניסנו להחזיר שיפוט זה אל תחום השיקול הראציונאלי . חונכתי באסכולות של פילוסופיה סיסטימאטית ; על כן היה עיקר מאמצי באריג השיטתי של הרעיונות ובהקשרם הל 1 גי . נסיוני המעשי בכל שלבי החינוך בישראל עזר לי . ההערות בשולי העמודים וכן התוספות משמשות הרחבה או ביסוס תיאורטי של עמדת המחבר . עזרת רעייתי רנאטה היתד . יותר מעזרה טכנית ; היא היתד . לי מקור עידוד יקר מאוד ומתמיד . סיני אוקו  אל הספר
מוסד ביאליק