מילון מונחים

טילגן טגגחיס אוטיזם - תסמונת [ סינדרום ] התפתחותית שבה הסימפטום העיקרי הוא פגיעה חמורה בתקשורת ובהתפתחות החברתית . מוצאה של המילה "אוטיזם" מהמילה היוונית nvn \ yDW , " autos" ניתוק , חוסר התייחסות מתאימה לסביבה . אזור ברוקה - אזור המצוי אצל בני אדם באונה המצחית שבחצי השמאלי של המוח [ ההמיספרה השמאלית . [ לפי מחקרים נוירו-אנטומיים אזור זה אחראי להפקת השפה . כאשר הוא ניזוק אצל פגועי ראש , מתהווים קשיים בהפקת משפטים דקדוקיים . אזור ורניקה - אזור המצוי אצל בני אדם באונה הרקתית שבחצי השמאלי של המוח [ ההמיספרה השמאלית . [ לפי מחקרים נוירו-אנטומיים אזור זה אחראי להבנת השפה . כאשר הוא ניזוק אצל פגועי ראש , מתהווים קשיים בהבנת משמעותם של מילים ומשפטים . אזכור - ( ר' להלן במונח קישוריות . { אחדות הדמויות - תובנה , המתגבשת סביב גיל חמש , שהופעה חוזרת של ישות כלשהי במספר סיטואציות בטקסט מעידה על קשר בין מצבים . אילוקוציה - המשמעות של אמירה בהקשר שבו היא מופיעה ובהתאם לכוונות המוען . אלמנטים סופרה-סגמנטלים - אפיונים שפתיים הפועלים מעבר ליחידת ההגה הבודד , כגון : הנגנה , טעם , הדגשות , הפסקה . אמהית...  אל הספר
מכון מופ"ת