"ההורה יכול לשפר את התקשורת ואת יכולת ה ביטוי של הילד, אם יקדיש זמן להתבוננות בילדו, גם כשאינו מתקשר אתו"