"לנו, המבוגרים, מציעה מנולסון להתאים עצמנו להשתתף בחוויית הרגע של הילד"