"דיאלוגים שמקיימים ילדים ביניהם יכולים לתרום לאיכות השפה"